Premietané online

Tanečné divadlo Ifjú Szivek je jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku, ktoré prostredníctvom divadelných predstavení prezentuje tradičnú hudobnú a tanečnú kultúru strednej Európy.