Premietané online

Štátna opera je profesionálna kultúrna a umelecká inštitúcia zameraná na uvádzanie hudobno-dramatických a koncertných diel.