Premietané online

Štúdio 12 vzniklo v decembri 2001 ako jedinečný divadelný priestor na prezentáciu novej slovenskej a svetovej drámy a súčasného umenia z iniciatívy Divadelného ústavu. Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Hlavným cieľom bolo vytvoriť priestor pre tvorcov a publikum zaujímajúcich sa o súčasné divadelné dianie a širší kultúrno-spoločenský kontext.

Žiadne podujatia vyhovujúce výberu

Vyskúšajte inú kategóriu, alebo si pozrite celý program

Zobraziť program