Premietané online

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ portálu:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava
Kontaktný e-mail: navstevnik.online@nocka.sk

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR, odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum, štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti a odborným pracoviskom, ktoré spravuje národné registre kultúrneho dedičstva Slovenska, vrátane portálu kultúrneho dedičstva Slovakiana.