Premietané online

Navstevnik.online je streamovacím a zároveň predajným portálom online vstupeniek, ktorý v tejto nepriaznivej dobe pre kultúru uľahčuje prístup k podujatiam tým, že prináša živé umenie priamo k Vám domov. Viac v časti Ako to funguje.

Na portál prispievajú svojimi online prestaveniami vo forme záznamov alebo livestreamov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ktoré postupne rozširujeme o ďalšie kultúrne inštitúcie:

  • Divadlo Nová scéna
  • Slovenská filharmónia
  • Slovenský ľudový umelecký kolektív/SĽUK
  • Slovenské národné divadlo
  • Štátna filharmónia Košice
  • Štátna opera Banská Bystrica
  • Štátne divadlo Košice
  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Umelecký súbor Lúčnica
  • Tanečné divadlo Ifjú Szivek

 

Návštevník si počas kúpy online vstupenky môže zabezpečiť zasielanie aktuálnych informácií o podujatiach na kontaktný e-mail, čo pri plánovaní sledovania kultúrneho predstavenia môže ušetriť prípadné nemilé prekvapenie.