Premietané online

Portál navstevnik.online je streamovacím a zároveň predajným miestom e-vstupeniek, ktorý v tejto nepriaznivej dobe pre kultúru uľahčuje prístup k podujatiam tým, že prináša živé umenie priamo k Vám domov. Viac v časti Ako to funguje.
Na portál prispievajú svojimi online prestaveniami vo forme záznamov alebo live streamov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR:

 • Divadlo Nová scéna
 • Slovenský ľudový umelecký kolektív/SĽUK
 • Slovenské národné divadlo
 • Štátna opera Banská Bystrica
 • Štátne divadlo Košice
 • Štátny komorný orchester
 • Umelecký súbor Lúčnica
 • Tanečné divadlo Ifjú Szivek

a v zriaďovateľskej pôsobnosti Samosprávnych krajov, ktoré postupne rozširujeme o ďalšie kultúrne inštitúcie:

 • Bábkové divadlo na Rázcestí
 • Divadlo Štúdio tanca
 • Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Návštevník portálu si počas kúpy e-vstupenky môžete zabezpečiť zasielanie týždenného programu na kontaktný e-mail, ale i prispieť na slovenskú kultúru zakúpením donorskej vstupenky na vybrané predstavenie.