Premietané online

Komorný koncert venovaný výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena

Web podujatia
snd.sk

Sprievodné slovo
Martin Bendik
Dušan Jamrich

Účinkujú členovia orchestra Opery SND

Adam Novák, husle
Peter Dvorský, viola
Katarína Černá Zajacová, violončelo
Marián Vavro, kontrabas
Juraj Pivoluska, klarinet
Norbert Ďurček, fagot
Miklós Pál Horváth, lesný roh

Ludwig van Beethoven

Septeto Es dur, op. 20

pre husle, violu, violončelo, kontrabas, klarinet, fagot a lesný roh

  1. Adagio – Allegro con brio
  2. Adagio cantabile
  3. Tempo di Menuetto
  4. Tema – Andante con Variazioni
  5. Scherzo – Allegro molto e vivace
  6. Andante con moto alla Marcia – Presto

Opera Slovenského národného divadla si pripomína 250. výročie narodenia jedného z najväčších hudobných velikánov Ludwiga van Beethovena málo hrávaným dielom – Septetom Es dur, op. 20 pre sláčikové a dychové nástroje. Popredných členov orchestra našej prvej scény oslovilo dielo plné ratia, ale i viery v silu ducha meniť svet. Ťažké, neisté až chaotické časy, aké zažíval viedenský génius vo víre vojenských avantúr francúzskej armády, nám dnes môže pripomínať nekonečné a neisté čakanie na koniec epidemiologických opatrení. Veľkosť osobnosti totiž tkvie práve v schopnosti osloviť súčasníka i nasledujúce generácie a dodať nádej.

Pozývame vás vypočuť si dielo ušľachtilej krásy, nádeje a nesmrteľnosti.

Nahrávka sa realizovala 9. decembra 2020 v Sále opery a baletu novej budovy SND.