Premietané online

Tanečná cesta za hľadaním krásy plná skratiek, slepých uličiek a ostrých zákrut.

Autor
Milan Tomášik
Premiéra
06.02.2021
Web podujatia
www.studiotanca.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Milan Tomášik / choreografia
Jakub Mudrák / réžia, dramaturgia a hudba
Ivana Macková / scénografia a kostýmy
Ján Čief / svetelný dizajn

Účinkujú:

Tibor Trulik (Slovensko)
Michaela Mirtová (Slovensko)
Jason Yap (Malajzia)
Laura Carolina Garcia (Čile)
Bartosz Przybylski (Poľsko)
Julie Charalambidou (Cyprus)

Realizácia záznamu:

Réžia strihového prenosu: Juraj Valica
Hlavný kameraman: Pavol Palárik
Kameraman: Robo Beňo
Záznam inscenácie realizovalo: Greenbox Film Studio

Autorka upútavky: Ivona Lichá
Autor fotografií: Vladimír Veverka

Informácie k vysielaniu:

Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania (20:00 - 20:55), pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Inšpiračným zdrojom k inscenácii Besi sa pre tvorcov stala téma krásy. V procese tvorby sa autori zamerali na historický vývin vnímania krásy a neskôr z toho vyplývajúce otázky: Ako chápeme krásu v súčasnosti? Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativizovaných hodnôt? Ovplyvňuje zmysel pre krásu fungovanie spoločnosti či medziľudské vzťahy? Z ďalších a ďalších podobných otázok a najmä z hľadania ich odpovedí vytvárajú autori tematickú mozaiku, ktorá je jadrom predstavenia. Inscenácie o kráse no tak isto o ošklivosti, o besoch v nás, ktoré sú schopné krásu deštruovať. Jednou z inšpirácií sa pre tvorcov stala aj francúzska stredoveká básnická zbierka Román o ruži bohatá na metafory a alegorické obrazy, ktoré sa stali podnetnými pri vytváraní choreografie a vizuálneho stvárnenia inscenácie.

Choreograf Milan Tomášik a jeho typický umelecký rukopis v spojení s medzinárodným súborom Divadla Štúdio tanca zloženým z tanečníkov z troch kontinentov sú zárukami silného umeleckého zážitku. Dielo ponúka svieži pohľad na súčasný tanec obohatený o funkčnú scénografiu v sprievode atmosférickej autorskej hudby.

Záznam vznikol v roku 2021 v rámci live stream premiéry inscenácie a nesie v sebe nespornú energiu nového diela, ktoré aj napriek (alebo práve kvôli) vzniku v lockdowne srší otvorenosťou.