Premietané online

Pôvodná slovenská hra venovaná 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla.

Autor
Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž
Premiéra
25.01.2021
Web podujatia
www.sdke.sk
Vysielanie
Pozerať môžete len na Slovensku.
Realiazačný tím:

Réžia: Júlia Rázusová
Koncept a úprava: Júlia Rázusová
Odborný konzultant: Peter Himič, Karol Mišovic
Dramaturgia: Peter Himič
Dramaturgická spolupráca: Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy: Markéta Plachá
Hudba: Michal Paľko
Autor busty Stanislavského: Jozef Kurinec
Inšpícia: Ingrid Dlugošová
Text sleduje: Janka Popovičová

Obsadenie:

Borodáč: Matej Erby, a.h., Martin Stolár
Prvý: Róbert Šudík
Oľga, Oľga Borodáčová: Alena Ďuránová
Solenyj, Otec, Herec, Oskar Nedbal, Andrej Bagar, Recepčný: Stanislav Pitoňák
Irina, Herečka: Tatiana Poláková
Máša, Herečka: Adriana Ballová
Nataša, Marie Laudová, Matka, Herečka: Ľuba Blaškovičová
Veršinin, Herec, Albert Pražák, Antonín Drašar, Gašpar Arbet: Jakub Kuka
Tuzenbach, Jaroslav Kvapil, Herec, Lekár, Recepčný, Vrátnik, Stanislavskij: Juraj Zetyák
Andrej, Jaroslav Hurt, Otakar Novák, Herec, Ján Jamnický: Tomáš Diro

Informácie k vysielaniu:

Záznam bol natočený v roku 2021.
Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania (20:00 - 22:25), pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Inscenácia je súčasťou osláv 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku. Janko Borodáč patrí k dôležitým zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla a je nerozlučne spätý so vznikom SND ale i so Štátnym divadlom Košice. Turbulentný profesionálny, ale i osobný život je dôležitým pohľadom na dejiny slovenského divadla, na politiku, na myslenie o kultúre, na uvažovanie o etike i estetike medzi rokmi 1920 až 1980. Janko Borodáč mal výrazný vplyv na vývoj a smerovanie slovenského divadla, stal sa súčasťou dôležitých politických zlomov. Jeho životný príbeh nie je len príbehom umelca, ale aj muža a pedagóga. Je strojcom a nositeľom dedičstva, s ktorým sa musela vysporiadať každá divadelná generácia. Konečne aj tá naša. Pôvodnú hru vytvorili slovenskí autori Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž. Každý z nich je zástupca rôznej generácie i poetiky, a preto prinesú aj rôzne pohľady na osobnosť tak kľúčovú, dramatickú ale i kontroverznú. Bude to návrat ku koreňom, bude to návrat k divadlu, bude to návrat k vzťahom. 

Touto inscenáciou Štátne divadlo Košice pokračuje v dramaturgickej línii, v ktorej skúma dejiny mesta a miesta i osobností Košíc. Záznam vznikol v roku 2020.