Premietané online

Svetová premiéra pôvodnej slovenskej hry venovanej 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla

Autor
Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž
Premiéra
25.01.2021
Web podujatia
www.sdke.sk

Termíny podujatí

pondelok
20:00 10 €

Réžia: Júlia Rázusová
Koncept a úprava: Júlia Rázusová
Odborný konzultant: Peter Himič, Karol Mišovic
Dramaturgia: Peter Himič
Dramaturgická spolupráca: Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy: Markéta Plachá
Hudba: Michal Paľko
Autor busty Stanislavského: Jozef Kurinec
Inšpícia: Ingrid Dlugošová
Text sleduje: Janka Popovičová

Účinkujú:

Borodáč: Matej Erby, a.h., Martin Stolár
Prvý: Róbert Šudík
Oľga, Oľga Borodáčová: Alena Ďuránová
Solenyj, Otec, Herec, Oskar Nedbal, Andrej Bagar, Recepčný: Stanislav Pitoňák
Irina, Herečka: Tatiana Poláková
Máša, Herečka: Adriana Ballová
Nataša, Marie Laudová, Matka, Herečka: Ľuba Blaškovičová
Veršinin, Herec, Albert Pražák, Antonín Drašar, Gašpar Arbet: Jakub Kuka
Tuzenbach, Jaroslav Kvapil, Herec, Lekár, Recepčný, Vrátnik, Stanislavskij: Juraj Zetyák
Andrej, Jaroslav Hurt, Otakar Novák, Herec, Ján Jamnický: Tomáš Diro

Inscenácia je súčasťou osláv 100. výročia profesionálneho divadla na Slovensku. Janko Borodáč patrí k dôležitým zakladateľským osobnostiam slovenského profesionálneho divadla a je nerozlučne spätý so vznikom SND ale i so Štátnym divadlom Košice. Turbulentný profesionálny, ale i osobný život je dôležitým pohľadom na dejiny slovenského divadla, na politiku, na myslenie o kultúre, na uvažovanie o etike i estetike medzi rokmi 1920 až 1980. Janko Borodáč mal výrazný vplyv na vývoj a smerovanie slovenského divadla, stal sa súčasťou dôležitých politických zlomov. Jeho životný príbeh nie je len príbehom umelca, ale aj muža a pedagóga. Je strojcom a nositeľom dedičstva, s ktorým sa musela vysporiadať každá divadelná generácia. Konečne aj tá naša. Pôvodnú hru vytvorili slovenskí autori Karol Horák, Michal Ditte, Michal Baláž. Každý z nich je zástupca rôznej generácie i poetiky, a preto prinesú aj rôzne pohľady na osobnosť tak kľúčovú, dramatickú ale i kontroverznú. Bude to návrat ku koreňom, bude to návrat k divadlu, bude to návrat k vzťahom. 

Touto inscenáciou Štátne divadlo Košice pokračuje v dramaturgickej línii, v ktorej skúma dejiny mesta a miesta i osobností Košíc.