Premietané online

Opereta v 3 dejstvách v slovenskom jazyku.

Autor
Emmerich Kálmán
Premiéra
12.12.2014
Web podujatia
www.stateopera.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Hudobné naštudovanie: Ján Procházka
Dirigent: Ján Procházka
Réžia: Imre Halasi
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Choreografia:  György Gesler
Scéna: Robert Menczel
Kostýmy: Henriette Laczó
Libreto: Leo Stein a Béla Jenbach
Maďarské libreto: István Békeffy a Dezsö Kellér
Slovenský preklad:  Alexander Balega
Úprava textu: Peter Himič
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová

Obsadenie:

Sylvia Varescu: Katarína Procházková
Knieža Leopold: Jozef Úradník
Cecília: Oľga Hromadová
Knieža Edwin: Dušan Šimo
Bonifác Kaučiáno: Šimon Svitok
Anastázia: Oľga Bezačinská
Miško: Ján Haruštiak
Feri Kerekeš: Savomír Benko
Arciknieža: Marián Hadraba
Rohnsdorf: Slavomír Macák
Grófka Dorotea: Adriana Škrváňová
Grófka Lujza: Anna Martinelliová
Mc. Grave: Juraj Kašša
Tassilo: Matej Bartko
Aladár: Igor Kúchen
Lazarovič: Igor Lacko
Notár: Karol Kurtulík

Spoluúčinkuje  zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

Informácie k vysielaniu:

Záznam bol natočený v roku 2014.
Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania (19:00 - 21:40), pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Opereta v troch dejstvách na libreto Lea Steina bola najlepším a najznámejším dielom rakúsko- uhorského skladateľa. Za svoj úspech vďačí nesmrteľná opereta nielen úchvatnej hudbe, ale aj vtipnému libretu. Mladé viedenské knieža Edwin sa zamiluje do hviezdy budapeštianskeho kabaretu. Sylva, ale odchádza na turné do spojených štátov a Edwin dostane povolávací rozkaz. Aby Edwin o lásku neprišiel, rozhodne sa ju požiadať o roku. V tomto momente začínajú peripetie a náhle zvraty v ľudských osudoch, typické pre kálmánovské diela.