Premietané online

Klasický baletný klenot

Autor
Vasilij Medvedev, Ludwig Aloisius Minkus, Marius Petipa, Stanislav Fečo
Premiéra
22.11.2019
Web podujatia
snd.sk

Inscenačný tím

Hudba: Ludwig Aloisius Minkus
Libreto: Marius Petipa
Choreografia: Vasilij Medvedev Stanislav Fečo
Hudobné naštudovanie: Dušan Štefánek
Dirigent: Dušan Štefánek
Scéna: Andrei Voitenko
Kostýmy: Jelena Zajceva

Obsadenie
Don Quijote: František Šulek
Sancho Panza: Juraj Žilinčár
Kitri: Olga Chelpanova
Basil: Konstantin Korotkov
Mercedes: Viola Mariner
Espada: Andrej Szabo
Kráľovná Driád: Luana Brunetti
Amor: Sakura Shojima
Priateľky Kitri:  Sakura Shojima, Sumire Shojima
Priatelia Basila: Yuki Kaminaka, Viacheslav Krut
Gamash: Adrian Ducin
Lorenzo: Andrej Cagáň
Mladá Cigánka: Ilinca Ducin
Mladý Cigán: Viacheslav Krut
Dulcinea: Viktória Šimončíková
Driády – sólo: A. Melnikova, I. Ducin, K. Görözdös, H. Ziener
Grand Pas dámy:  I. Ducin, K. Görözdös, I. Ichikawa, V. Yungová, J. Ondrášiková,  M. Miyagawa
L. Hogtanian ,  A. Melnikova
Priateľky Toreadorov:  K. Kaanová, S. Jakičová, O. Petrova, A. C. Pitta de Carvalho, N.Plánková, Z. Tallosiová, A. Vágnerová, E. Dobešová
Toreadori:  M. Bobošík, T. Neves, A.  Kavaleuski, M.  Kreml,  A. Szelle, M. Veselaj, D. C. Williams,
J. Valcke
Segedillia dámy:  M. Bortoluzzi, D. Danihelová, I. Ichikawa, K. Kavaleuskaya, H. Ziener, S. Millner, V. Frištik, T. Szilagyi
Segedillia páni: T. Caravati, S. Nagahori, J.M.  Reuter, M. Segrini Rocon, R. Schuster, E.  Vanroose, E. Korsakov, E. Ferrentino
Cigánsky tábor dámy: S. Jakičová, V.  Šimončíková, A.C.  Pitta de Carvalho, Z. Tallosiová, K. Kaanová, S.Millner, O. Petrova, A. Vágnerová
Cigánsky tábor páni:  M. Kreml,  D. C. Williams, M. Veselaj, E. Korsakov, M. Bobošík,  S. Nagahori, G. Gonzalez Villaverde,  R. Schuster
Driády zbor dámy:
M. Bortoluzzi, D. Danihelová, I. Ichikawa, K. Kavaleuskaya, S. Millner, S.  Jakičová, M. Miyagava, J. Ondrášiková,  A.C.  Pitta de Carvalho, N. Plánková, E. Dobešová, Su. Shojima, V. Frištik,  T.Szilagyi,              Z. Tallosiová, A. Vágnerová, CH. Honda, V. Yungová , O. Petrova, K. Kaanová
Pas de manteaux: K. Kaanová, V. Frištik, O. Petrova, A. C. Pitta de Carvalho, N.Plánková, Z. Tallosiová,  A. Vágnerová, E. Dobešová, M. Bobošík, T. Neves, A.  Kavaleuski, M.  Kreml,  A. Szelle, M. Veselaj, D. C. Williams, J. Valcke
Dedinčanky:  S. Millner, K. Kavaaleuskaya, V.  Frištik
Slúžka  :  V. Gyepes -  Árvová
Krčmár:  M. Radošinský
Sluha:  E. Vanroose

Dielo na motívy románu španielskeho spisovateľa Miguela de Cervantesa a hudbu Ludwiga Minkusa predstavil v roku 1869 po prvý raz Marius Petipa v moskovskom cárskom Veľkom divadle a odvtedy zdobí tento baletný šperk repertoár svetových divadiel. Geniálny inscenátor klasických baletných diel popretkával milostný príbeh zakázanej lásky Kitri a Basila s fantazijným svetom Dona Quijota, ktorý sa vydal hľadať dámu svojho srdca. Balet ako synonymum večného boja s veternými mlynmi uvádzame v naštudovaní znalcov klasických diel Vasilija Medvedeva a Stanislava Feča. Veľkolepá výprava s atmosférou slnečného Španielska, temperamentná hudba plná južanských motívov a dynamická choreografia, prezentujúca virtuozitu sólistov i zboru sľubujú nevšedný zážitok.