Premietané online

Opera v 3 dejstvách v českom jazyku.

Autor
Josef Bohuslav Foerster
Premiéra
18.10.2019
Web podujatia
www.stateopera.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Hudobné naštudovanie: Marian Vach, Ján Procházka
Dirigent: Marian Vach
Réžia: Dana Dinková
Zbormajster: Ján Procházka
Choreografia: Dana Dinková
Scéna: Marek Šafárik
Kostýmy: Adriena Adamíková
Libreto: Josef Bohuslav Foerster podľa drámy Gabriely Preissovej „Gazdina roba“
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová

Obsadenie:

EVA, krajčírka: Patrícia Malovec
MÁNEK: Ľudovít Ludha
MEŠJANOVKA, jeho matka: Eva Lucká
SAMKO, kožušník: Šimon Svitok
ZUZKA: Michaela Šebestová
RUBAČ, robotník: Ivan Zvarík
Sólový tanečný pár: Veronika Szabová, Andrej Andrejkovič
Hlasy dedinčanov: Oľga Hromadová, Mariana Mackurová, Jozef Šamaj, Mária Šamajová

Spoluúčinkujú orchester, zbor a balet Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

Informácie k vysielaniu:

Prihlásiť sa na sledovanie predstavenia môžete len v čase jeho trvania, nakoľko bude vysielané naživo.

LIVE STREAM: Opera Eva je najznámejšou operou romantického českého skladateľa Josefa Bohuslava Foerstera. Vznikla na jeho vlastné libreto vytvorené podľa hry Gabriely Preissovej Gazdina roba v roku 1889. Premiéra o rok neskôr spôsobila rozruch – naturalistická dráma zo života ľudu na moravskom Slovácku totiž predstavuje priamy protiklad k rozmarnému duchu vidieckej dediny, ktorý prezentoval Smetana vo svojej Predanej neveste. Foerster sa pritom nesnažil o hudobný folklorizmus tak, ako to bolo typické pre mnohé diela 19. a prelomu 19. a 20. storočia. Snažil sa vytvoriť univerzálnu hudobnú drámu, ktorá by sa mohla odohrávať kedykoľvek a kdekoľvek. Vidiecke prostredie vytvára kolorit príbehu a determinuje konanie postáv. Pod vplyvom hlbokého citového zaujatia, ktoré dalo podnet k tvorbe, vznikla lyrická, romanticky ladená opera. Má klasickú opernú stavbu s uzavretými číslami, pre charakteristiku postáv využíva príznačné motívy. Dominantnou postavou diela je Eva, ktorá ide za svojou láskou a šťastím proti pravidlám spoločnosti. Opúšťa svojho manžela Samka a odchádza žiť bez sobáša so svojím milencom Mánkom. Keď zistí, že sa Mánek kvôli nej nerozvedie, skočí zo zúfalstva do Dunaja. Opera Eva sa teda končí tragicky, avšak v súlade so skladateľovým presvedčením, že hudba nie je schopná vyjadrenia negatívnych pocitov. Smrť je katarziou, očistením, Eva umiera s vidinou raja.

Štátna opera sa k tomuto titulu vracia i symbolicky po 60 rokoch, keďže bola vôbec prvou inscenáciou, ktorá bola na jej javisku uvedená.