Premietané online

Koncert sláčikového kvarteta Tanečného divadla Ifjú Szivek v bratislavskom Primaciálnom paláci

Premiéra
13.01.2021
Web podujatia
www.ifjuszivek.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.

S kúpou vstupenky na predstavenie podporujete humanitárnu pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Na základe zmluvy č. 2022/024/ZOS001 poskytne Tanečné divadlo Ifjú Szivek svoj čistý príjem z tohto predstavenia, t.j. 80% z každého predaného lístka vo výške 5,60€ v prípade obyčajnej vstupenky a 11,20€ v prípade podporného lístka neziskovej organizácii Človek v ohrození v rámci verejnej zbierky s názvom „SOS Človek 2022/2023“, registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-019162, číslo spisu: SVS-OVS2-2022/019162-003, ktorá začala 10.03.2022 a končí 14.02.2023.


Záznam a mix zvuku: Adam Kuchta
Kamera: Gábor Angyal, Krisztián Kovács, Sándor Laczkó
Vedúca výroby: Kata Varsányi
Réžia: Csaba Molnár
Produkcia: Dušan Hégli

Členovia kapely:
Miklós Király – husle
Tamás Király – kontrabas
Gergely D. Hegedűs – viola
Máté Hegedűs – husle
Sándor Kuti – cimbal

Zoznam skladieb:
1. Máté Hegedűs: TAUNTER
2. Gergely D. Hegedűs: STRING QUARTET No. 1
3. Gergely D. Hegedűs: ELEGY
4. Gergely D. Hegedűs: REST
5. ROMANTIC QUINTET
6. Máté Hegedűs: SCHERZO
7. Máté Hegedűs: IMPERATIVUS
8. Gergely D. Hegedűs ENCORE

Informácie k vysielaniu:

Záznam bol natočený v roku 2020.
Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania (20:00 - 20:45), pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.


Zenekar tagjai:
Király Miklós – hegedű
Király Tamás – nagybőgő
Hegedűs Gergely Dávid – brácsa
Hegedűs Máté – hegedű
Kuti Sándor – cimbalom

Zenei lista:
1. Hegedűs Máté: TAUNTER
2. Hegedűs Gergely Dávid: STRING QUARTET No. 1
3. Hegedűs Gergely Dávid: ELEGY
4. Hegedűs Gergely Dávid: REST
5. ROMANTIC QUINTET
6. Hegedűs Máté: SCHERZO
7. Hegedűs Máté: IMPERATIVUS
8. Hegedűs Gergely Dávid: ENCORE

V tvorivej dielni Tanečného divadla Ifjú Szivek sa dostávajú do
interakcie čerstvé myšlienky a nové pohľady. V ich predstaveniach sa
nedostáva do popredia vždy pôvodný zmysel použitých foriem. Je to
špecifická syntéza tanca a hudby, v ktorej objavuje autor možnosť novej
tvorby. Kapela sa dnes predstaví práve hudbou, ktorá je výsledkom
spoločnej inšpirácie.

Čo vlastne skrýva pomenovanie klasické kvarteto?
Kapela nasleduje mnohoroké tradície, ktoré popri hudobnej komplexnosti
umožňuje vytvorenie farebného a jedinečného inštrumentáru. Ihriskom
kvarteta sú hudobné svety s odlišnými emóciami, ale inšpirujúce sa
navzájom. Tradičné melódie, objavujúce sa v západných hudobných formách
sa neukazujú ako odkaz na štylizácie, ale sprostredkúvajú pôvodnú silu
interpretácie a vyjadrujú súčasné emócie.
Stále hľadanie vlastnej interpretačnej cesty vytvorilo vlastný hudobný
jazyk kvarteta. Vkladajú týmto už poznané, známe formy do úplne nového
kontextu.


Az Ifjú Szivek Táncszínház alkotóműhelyében friss gondolatok és
újszerű látásmódok lépnek kölcsönhatásba. Előadásaikon nem mindig a
felidézett formák eredeti jelentéséről van szó. Sajátos szintézise ez a
táncnak, zenének, melyben az alkotó az önálló teremtés lehetőségét
fedezi fel. A közös inspiráció által jutott érvényre a zene, amellyel
most előlép a zenekar.

Mit jelent a tradicionális vonósnégyes megnevezés?
A zenekar többféle hagyományt követ, melyek a zenei élmény
komplexitásának fokozása mellett egy színes és egyedi eszköztár
kialakítását tették lehetővé. Egymásból táplálkozó, mégis
ellentétes érzületű zenei világok jelentik a kvartett játszóterét. A
nyugati zene formáiban megjelenő hagyományos dallamok nem feldolgozási
hivatkozásként jelennek meg, hanem a falusi zene eredeti kifejező
erejét, jelenben élő lelkületét közvetítik. A vonósnégyes állandó
útkeresése saját zenei nyelvezetet hozott létre. Ismert
képződményeket helyeznek teljesen új kontextusba.