Premietané online

Skrátená detská verzia známej opery Wolfganga Amadea Mozarta. Árie sú preložené do slovenského jazyka

Autor
Wolfgang Amadeus Mozart

Štátny komorný orchester Žilina 

Daniel Simandl, dirigent

Martin Vanek, moderovanie

Bastienka: Viktória Ballánová, soprán
Bastien: Andrej Vancel, tenor
Kúzelník Colas: Jaroslav Pehal, scenár, bas

Skrátená detská verzia známej opery Wolfganga Amadea Mozarta. Árie sú preložené do
slovenského jazyka.

Autor fotografií: Roderik Kučavík