Premietané online

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku bez titulkov.

Autor
Amilcare Ponchielli
Premiéra
27.04.2018
Web podujatia
www.stateopera.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Libreto: Arrigo Boito
Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla
Réžia:
Dominik Beneš
Zbormajsterka:
Iveta Popovičová
Choreografia:
Béla Kéri Nagy
Scéna:
Petr Vítek
Kostýmy:
Lenka Polášková
Svetelný design:
Daniel Tesař
Dramaturgia:
Alžbeta Lukáčová

Obsadenie:

La Gioconda: Jolana Fogašová
Laura Adorno: Michaela Šebestová
La Cieca: Agnes Zwierko
Enzo Grimaldo: Paolo Lardizzone
Barnaba: Zoltán Vongrey
Alvise Badoero: Ivan Zvarík
Zuane: Marián Hadraba
Isepo: Michal Hýrošš
Cantore: Matúš Bujňák
Prvý hlas: Juraj Kašša
Druhý hlas: Juraj Duda

Spoluúčinkuje zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

Informácie k vysielaniu:

Predstavenie vysielame v rámci celého sveta.
Záznam bol natočený v roku 2018.

La Gioconda je dielom, ktoré tvorí akýsi most medzi verdiovským romantizmom a nastupujúcim verizmom a svojím veľkým baletným vstupom odkazuje aj na tradíciu francúzskej opery. Rozhodne však nie je sentimentálnou selankou, aké sa v čase jej vzniku (1876) ešte komponovali – je realistickou drámou, ktorá sprítomňuje pohnuté osudy jej aktérov natoľko vierohodne, že by mohla byť pokojne obrazom súčasnej spoločnosti. Renesančné Benátky pritom pod veselým karnevalovým zovňajškom ukrývajú intrigy, spleť neprelomiteľnej moci úradov, tajnej polície, špiónov a štátnej inkvizície. Je to zábava v strachu, smiech cez slzy. Na pozadí takejto spoločenskej situácie sa odohrávajú spletité osudy hlavných postáv milostného trojuholníka –  Giocondy, Laury a Enza, doplneného o zloducha Barnabu.

„Jednotlivé obrazy opery sú ako rozprávkové leporelo o láske, mnohých podobách zrady, pomsty, božej milosti, obetí a odpustenia. Scény plné žiarlivosti a zloby voľne prechádzajú do scén odovzdania sa. Ústredným motívom však nie je milostný troj- či viacuholník, ale Giocondina sila prekonať samu seba, k čomu jej pomáha silná viera. Náboženský kontext dáva všetkým hlavným postavám opery dôležitý motív k jednaniu. Jedných vedie k pokore, dôvere a láske, druhých k pokrytectvu, vyvolávaniu strachu, hrôzy a moci,“ priblížil režisér, ktorý sa v banskobystrickej opere predstavil v roku 2016 réžiou Mozartovej Čarovnej flauty.