Premietané online

Pár výjavov z niekoľkých násilných myšlienok a niekoľko pasáží o ekologickej úzkosti (inscenované čítanie).

Autor
M. Havierová
Premiéra
13.02.2022
Web podujatia
www.studio12.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Dramatický text: Martina Havierová
Réžia: Ján Tomandl

Obsadenie:

žena: Jana Oľhová
Laura: Dominika Žiaranová

Realizácia záznamu:

Produkcia: Iveta Konýčková
Svetlá: Igor Iliť
Kamera, zvuk, strih: Patrik Blizniak

Informácie k vysielaniu:

Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania, pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

PREMIÉRA: Autentická generačná výpoveď o najhorúcejšej téme dneška – planéte, ktorá horí. Nielen vojnovými konfliktami, ale aj požiarmi ako dôsledkami klimatickej zmeny, ktoré neuhasia ani záplavy pretrhnutej priehrady. Jej Laura a jej (náš) svet je poetický text o pandemicky sa rozširujúcej ekologickej úzkosti, beznádeji vyplývajúcej z bezmocnosti jednotlivca, o jeho pocite zodpovednosti, ale aj o snahe nájsť riešenie. Medzi bezmennými postavami poetickej hry má meno jediná – volá sa Laura, tak ako múza talianskeho básnika, a jej svet je aj náš svet.