Premietané online

Svetoznámy príbeh Luskáčik z pera E. T. A. Hoffmanna, ktorý je vo svete často uvádzaný vo forme baletu, dostáva tentoraz bábkovú podobu.

Autor
E. T. A Hoffmann – Biserka Kolevska
Premiéra
06.11.2021
Web podujatia
sdn.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Scéna a bábky: Natalia Gocheva
Choreografia: Zuzana Hubinská
Hudba: Nelko Kolarov
Dramaturgia: Nikoleta Hvizd Tužinská
Preklad: Igor Hochel
Asistentka réžie: Miriam Horňáková
Réžia: Biserka Kolevska

Obsadenie:

Mária: Michaela Dzamková
Fritz, Vojak: Eduard Valašík
Pani Stahlbaumová, Myš: Danica Hudáková
Pán Stahlbaum: Rudo Kratochvíl
Drosselmayer: Ivan Gontko
Luskáčik: Simon Fico
Myší kráľ, Mačky: Juraj Bednarič
Myšilda, Muzikant, Myš: Nikola Kozáková
Princezná, Gretchen: Daniela Turzová
Kráľ, Vojak: Roman Valkovič
Kráľovná: Oľga Schrameková
Muzikant, Vojak, Mačky: Michal Kalafut
Myš, Mačky: Kristína Povodová

Informácie k vysielaniu:

Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania, pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Svetoznámy príbeh Luskáčik z pera E. T. A. Hoffmanna, ktorý je vo svete často uvádzaný napríklad vo forme baletu, dostáva tentoraz bábkovú podobu. Divadelnú adaptáciu prináša Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ktoré v tomto roku oslávilo 70. výročie svojho vzniku.

Na spoluprácu s ním bola prizvaná bulharská režisérka Biserka Kolevska, ktorú na tomto príbehu priťahuje najmä krehká hranica medzi realitou a svetom fantázie. Svetom, v ktorom je možné všetko. Napriek dávke strašidelnosti a mystiky, ktorou režisérka po vzore spisovateľa divákov zahŕňa, sa netreba obávať, že by sa ďalší z bojov dobra so zlom neskončil šťastne. Deti aj dospelí tak opäť raz majú príležitosť pocítiť silu rozprávok, v ktorých dobro zaslúžene víťazí. Prácou s bábkami, využitím masiek, veľkolepých kostýmov a celkovým dôrazom na výtvarnú stránku nadväzuje inscenácia na aktuálnu dramaturgiu Starého divadla.

Luskáčik je prvou spoluprácou Biserky Kolevskej so Starým divadlom. Prijatím pozvania rozšíri nielen repertoár divadla, ale aj svoje bohaté pôsobenie v zahraničí. Hoci často tvorí v Bulharsku, mnohokrát hosťovala aj v Chorvátsku, v Srbsku, v Bosne a Hercegovine, v Čiernej hore, v Česku, v Maďarsku, či v Turecku. Počas svojho pôsobenia vytvorila viac ako 40 inscenácií, ktoré získali desiatky ocenení na rôznych medzinárodných festivaloch. Zameriava sa najmä na javiskové spracovanie známych titulov a veľkých tém (Čarovná flauta, Dobrodružstvá baróna Münchausena, Čarodejník z krajiny Oz, Palculienka ap.). Pri réžii často využíva prostriedky ako tieňohra, či masky, ktoré spája s choreografiami a dramatickou hudbou, pričom sa snaží o ich harmóniu a vytváranie komplexných diel.