Premietané online

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku bez titulkov.

Autor
Gaetano Donizetti
Premiéra
20.03.2015
Web podujatia
www.stateopera.sk
Realizačný tím:

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla
Réžia: Gianfranco de Bosio
Scéna: Jaroslav Valek
Kostýmy: Peter Čanecký
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Libreto: Giuseppe Bardari podľa prekladu drámy Friedricha Schillera Adreom Maffeiom

Obsadenie:

MARIA STUARDA: Adriana Galla Kohútková
ELISABETTA: Jolana Fogašová
ROBERTO: Luciano Mastro
GIORGIO TALBOT: Ivan Zvarík
LORD GULIELMO CECIL: Zoltán Vongrey
ANNA KENNEDY: Oľga Hromadová

Spoluúčinkujú orchester, zbor a balet Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

Informácie k vysielaniu:

 

Predstavenie vysielame v rámci celého sveta.

Záznam bol natočený v roku 2015.

Maria Stuarda vznikla na libreto Giuseppe Bardariho, ktorý ho vytvoril na základe Schillerovej hry Maria Stuart (1800). Opera je jedným z radu diel, v ktorých sa Donizetti zaoberá obdobím vlády Tudorovcov v Anglicku. Práve hlavné postavy opier Anna Bolena, Maria Stuarda a Roberto Devereux sú často označované ako „tri donizettiovské kráľovné”.

Príbeh diela je voľne založený na živote Márie Stuartovej a jej sesternice kráľovej Alžbety I. V polovici 16. storočia sa viedli v Európe veľké náboženské konflikty a vojny. V Anglicku, ktoré je dnes ponímané ako tradične protestantské, prebiehalo len postupné hľadanie a ustaľovanie smerovania krajiny – či už vo veciach novej vierouky, alebo vzťahu cirkvi k štátnej moci. Toto obdobie bolo zaujímavé pôsobením dvoch významných a vplyvných žien – Alžbety z protestantského rodu Tudorovcov, anglickej kráľovnej, a jej príbuznej Márie Stuartovej, kráľovnej Škótska, vyznávajúcej katolícku vieru. Dve operné rivalky sa však, paradoxne, v skutočnosti nikdy nestretli. Dlhé obdobie bolo toto dielo uvádzané len sporadicky a svojej renesancie sa dožilo až v 2. polovici 20. storočia. Štátna opera ho inscenovala v slovenskej premiére, v réžii svetoznámej režisérskej legendy Gianfranca De Bosia.