Premietané online

Padám, padám ...tento boj jsem prohrála, odcházím čestně, miluji tuto zem,miluji tento lid ...budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám ...přeji vám to, přeji vám

Autor
Ondrej Šoth
Premiéra
14.02.2020
Web podujatia
www.sdke.sk

Realizačný tím

Réžia, choreografia, hudobná dramaturgia: Ondrej Šoth
Libreto: Zuzana Mistríková, Ondrej Šoth
Dramaturgia: Zuzana Mistríková
Kostýmy: Andrii Sukhanov
Scéna: Jaroslav Daubrava, Miroslav Daubrava
Hudba: Jonatan Pastirčák
Asistent choreografie: Eva Sklyarová, Jana Hriadeľová, Maksym Sklyar
Asistent réžie: Šimon Stariňák
Film: Anton Faraonov

 

Osoby a obsadenie

Milada Horáková: Alena Ďuránová
Bohuslav Horák (manžel): Sergii Iegorov
Žalobcovia, dozorcovia, tajní,
fašisti, NKVD a kati: Jakub Kuka, Vanda Tureková
Viera Horáková (sestra): Tetiana Lubska
Jozef Tůma (manžel sestry): Šimon Stariňák
Jana Kánská (dcéra - dieťa): Anna Sklyarová
Jana Kánská (dospelá): Nina Ravasová
Jana Kánská (dcéra - po 40 rokoch): Eva Sklyarová
Matka Milady Horákovej: Aneta Hollá
Dagmar Burešová: Klaudia Džuberová
T. G. Masaryk: Jozef Marčinský
E. Beneš: Maksym Sklyar
K. Gottwald: Gennaro Sorbino
Komunistka Spurná: Františka Vargová
Spoluväzeňkyňa: Jana Kolesová Hriadeľová

Milada Horáková bola nespravodlivo odsúdená a popravená v najväčšom z vykonštruovaných politických procesov, ku ktorým dochádzalo v 50. rokoch 20. storočia v komunistickom Československu. Cieľom takzvaných monsterprocesov bolo odradiť ľudí od akejkoľvek kritiky štátneho režimu. Súčasťou veľkého procesu, známeho aj ako „proces s vedením záškodníckeho spiknutia proti republike so skupinou Dr. Milady Horákovej“, boli desiatky menších súdnych procesov po celej krajine. Márne boli žiadosti o milosť. Vtedajší komunistický prezident Klement Gottwald aj napriek naliehaniu svetových osobností ako bol Einstein, Churchill, kardinál Griffin, Russel a mnohí iní potvrdil 24. júna svojím podpisom aj u Milady Horákovej trest smrti. Celkovo v nich rozhodli o 10 trestoch smrti, takmer 50 doživotných trestoch a ďalších trestoch odňatia slobody v súhrnnej dĺžke viac ako 7800 rokov. Horáková sa vďaka svojej nezlomnosti a odvahe stala symbolom odporu voči totalitnej moci.

Tvorcovia s hlbokou úctou venujú inscenáciu pani Jane Kánskej, dcére Milady Horákovej, ku ktorej sa list napísaný v cele smrti pre vtedy šestnásťročnú dcéru dostal až po neuveriteľných štyridsiatich rokoch.