Premietané online

Svetlo kontra temnota... v netradičnej, modernej divadelnej interpretácii.

Autor
Viliam Klimáček
Premiéra
24.01.2015
Web podujatia
snd.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Réžia: Rastislav Ballek
Dramaturgia: Peter Kováč
Scéna: Juraj Poliak
Kostýmy: Katarína Holková
Hudba: Andrej Kalinka
Bábky: Ivan Martinka

Obsadenie:

Rastic (Rasticlao, Rastislav): Robert Roth
Sventopulk (Zwentzibald, Svätopluk):  Emil Horváth
Mojmír (Mojmír II., Sventopulkov syn a jeden z dedičov ríše): Daniel Fischer
Runa (pohanská bohyňa, má mnoho tvárí): Dominika Kavaschová
Bábka sv. Metoda a príslušné rekvizity: Ivan Martinka
Spoluúčinkuje: Pressburg Singers pod vedením Janky Rychlej

Realizácia záznamu:

Réžia: Mária Rumanová
Kamera: Mária Rumanová, Radka Šišuláková, Michal Fulier, Jaroslav Mackov
Strih: Maté Csuport
Zvuk: Patrik Pačes

Zvuková postprodukcia: Patrik Pačes
Intercom: Anna Rumanová, Maté Csuport
Produkcia: Anna Rumanová
Pre Činohru SND vyrobila © filmsomnia v roku 2015

Autor fotografií: Milo Fabian

Informácie k vysielaniu:

Predstavenie vysielame v rámci celého sveta.
Záznam bol natočený v roku 2015.

To, čím žijeme dnes, má svoje korene v minulosti, ktorá sa nám vidí časovo možno veľmi vzdialená, ovplyvňuje nás však viac, ako sa nazdávame. Preto sa nedá obísť obdobie „založenia ríše“, teda obdobie Veľkej Moravy a jej kľúčové postavy – Svätopluka, Rastislava, Mojmíra, Konštantína a Metoda.

Komorná hra, koncipovaná do Štúdia činohry, je postavená na konflikte dvoch výrazných osobností Rastislava a Svätopluka, ktorý spočíva v nezmieriteľnosti dvoch koncepcií národného bytia, zjednodušene povedané idealistickej, ktorá stavia na dominantnej úlohe Ducha a Slova (Rastislav), a pragmatickej, ktorá tvrdí, že ríša nestojí na veľkých ideách, ale silných mužoch, teda politikoch či vojakoch, čo nesnívajú, konajú však „užitočné“ činy a neskúmajú ich mravnú podstatu, ale uprednostňujú momentálny prospech pre spoločenstvo (i osobnú moc).

Svätopluk v hre vystupuje ako typ večného, ak však chceme, povedzme moderného pragmatického vládcu či politika, pre akého sú dovolené akékoľvek prostriedky, ak sú posvätené účelom; naopak, Rastislav je vizionár, ktorého výrazne ovplyvnil Konštantín a Metod svojou nezvyčajnou praxou čistej, úprimnej, duchovne mocnej viery, čo premieňa svet, jednotlivcov i národy, i keď na väčšinu pôsobia ako čudáci. Ich prístup je nezvyčajný najmä v porovnaní s Nemcami, ktorí už predtým propagovali a šírili v ríši kresťanstvo, pravda, v prvom rade mečom. Svetlo kontra temnota… v netradičnej, modernej divadelnej interpretácii.