Premietané online

Slávna opereta kráľa viedenských valčíkov

Autor
Johann Strauss
Premiéra
05.10.2018
Web podujatia
www.sdke.sk
Realizačný tím:

Réžia: Michal Spišák
Hudobné naštudovanie: Robert Jindra
Libreto: Karl Haffner a Richard Genée
Preklad libreta/texty piesní: Kornel Hájek, Štefan Hoza, Dalibor Heger
Scéna a kostýmy: Aleš Valášek
Dirigent: Robert Jindra, Igor Dohovič
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Choreograf: Martin Tomsa
Dramaturgická spolupráca: Peter Hochel, Daniel Jäger
Asistent dirigenta: Jan Novobilský
Koncertný majster: Peter Michalík
Korepetítor: Júlia Grejtáková, Jan Novobilský
Inšpicient: Viera Hronská, Magdaléna Kovalčíková
Šepkár: Klaudia Kovalčíková, Magdaléna Kovalčíková

Obsadenie:

Gabriel von Eisenstein: Jaroslav Dvorský, Zsolt Vadász
Rosalinda: Helena Becse Szabó, Tatiana Paľovčíková - Paládiová
Dr. Falke: Marek Gurbaľ, Marián Lukáč
Princ Orlofsky: Myroslava Havryliuk, Viera Kállayová
Alfréd: Anton Baculík, Maksym Kutsenko
Frank: Martin Kovács, Juraj Peter
Dr. Blind: Václav Morys, Peter Svetlík
Adéla: Mariana Hochelová, Michaela Várady
Ida: Aneta Hollá, Eva Nováková
Frosch: Peter Batthyány, Martin Vanek
Ivan: Peter Raši

Informácie k vysielaniu:

 

Predstavenie vysielame v rámci celého sveta.

Záznam bol natočený v roku 2018.

Istý kritik píšuci pre viedenské noviny Morgenpost po svetovej premiére v roku 1874 napísal: „… v lóži divadla Theater an der Wien môže človek dostať najkrajšiu morskú chorobu, tak sa to v prízemí vlní pri očarujúcich tónoch, ktoré z orchestra vyludzuje taktovka Johanna Straussa. Všetko tu švitorí, hudie, spieva a trilkuje ako uprostred jari.“