Premietané online

Martin Leginus, dirigent
Andrea Vizvári, soprán

ŠKO Žilina

Slávne orchestrálne kusy Giacoma Pucciniho, predohry, valčíky a polky Johanna Straussa ml. a jeho súčasníkov, ako aj známe operné a operetné árie v podaní poprednej sopranistky, sólistky Opery SND, Andrey Vizvári – to všetko pod taktovkou stáleho hosťujúceho dirigenta ŠKO Žilina Martina Leginusa.