Premietané online

Koncert romantických piesní s klavírom

Premiéra
27.06.2020
Web podujatia
snd.sk

Dramaturgia
Pavol Smolík

Spev
Jolana Fogašová
Terézia Kružliaková
Adriana Kučerová
Michal Lehotský
Peter Mikuláš
Sergej Tolstov

Klavírny sprievod
Jana Nagy-Juhász
Jozef Katrák
Branko Ladič

V marci tohto roku nečakane prerušila bežný rytmus našich životov pandémia. Jednými z prvých priestorov, ktoré sa museli zavrieť, boli divadlá. A tak sme sa s našimi návštevníkmi stretávali v sálach Opery SND len minimálne. Situácia, aká sa počas storočnej histórie SND ešte nikdy neprihodila!

Tesne pred koncom sezóny sa nám počas prechodného uvoľnenia protipandemických opatrení podarilo zrealizovať piesňový koncert so skvelým obsadením: predstavili sa členovia a hostia Opery SND Jolana Fogašová, Terézia Kružliaková, Adriana Kučerová, Michal Lehotský, Peter Mikuláš a Sergej Tolstov. So sprievodom klavíra zazneli piesne slovenských, českých a ruských skladateľov – Čajkovského, Rachmaninova, Musorgského, Dvořáka, Smetanu, Bellu, Suchoňa a Schneidera-Trnavského. Teraz sa k tomuto projektu vraciame a prinášame vám ho online, aby sme aspoň takýmto spôsobom mohli byť s našimi hosťami opäť spolu.