Premietané online

Komorný koncert sólistov Štátnej opery s klavírnym sprievodom

Premiéra
24.11.2020
Web podujatia
www.stateopera.sk

Termíny podujatí

sobota
19:00 4 €

Spev
Patrícia Solotruková
Katarína Procházková
Dušan Šimo
Šimon Svitok

Klavírny sprievod
Martina Svitková

Sprievodný text
Alžbeta Lukáčová

Komorný koncert sólistov Štátnej opery s klavírnym sprievodom venovaný 150. výročiu narodenia nestora rakúskej operety Franza Lehára.
Program zostavený z najpopulárnejších diel menovaného skladateľa.