Premietané online

Komorný koncert zostavený z najpopulárnejších diel skladateľa.

Premiéra
24.11.2020
Web podujatia
www.stateopera.sk

Spev:
Patrícia Malovec
Katarína Procházková
Dušan Šimo
Šimon Svitok

Klavírny sprievod:
Martina Svitková

Sprievodný text:
Alžbeta Lukáčová

Informácie k vysielaniu:

Predstavenie vysielame len v rámci SR.

Záznam bol natočený v roku 2020.

Komorný koncert sólistov Štátnej opery s klavírnym sprievodom je venovaný 150. výročiu narodenia nestora rakúskej operety Franza Lehára.