Premietané online

Nové spracovanie divadelnej hry Petra Karvaša

Autor
Peter Karvaš
Premiéra
25.10.2014
Web podujatia
snd.sk

Inscenačný tím

Réžia Lukáš Brutovský
Dramaturgia Miro Dacho, Miriam Kičiňová
Scéna Tom Ciller
Kostýmy Jan Kocman

 

Obsadenie

Valentín Kubiš Emil Horváth
Vilma Kubišová Anna Javorková
Marián Milan Ondrík
Angela Petra Vajdová
Ďurko Adam Jančina (ako hosť)
Paľo Dano Heriban
Katka Kristína Kanátová (ako hosť)
Brecker Richard Stanke
1. vojak Peter Martinček (ako hosť)
2. vojak Milan Barcúch, technik SND
1. partizán Erik Žibek/ Dávid Ambrósz (ako hosť)
2. partizán Michal Novák, technik SND

Technický tím - realizácia záznamu
Kamera: Julius Karaffa, Andrej Migra, Enrik Bistika
Technická spolupráca: Roman Pekárek, Pavol Mikulička, Mikuláš Ricotti
Strih: Martin Kopec
Réžia živého prenosu/záznamu: Anton Faraonov
Záznam inscenácie realizovalo FART STUDIO s.r.o. 2020

Hra jedného z najvýraznejších slovenských dramatikov minulého storočia sa odohráva na Štedrý deň roku 1944. Neoslavuje však vojnových hrdinov – skúma a detailne analyzuje postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny.

Manželia Kubišovci sú ľudia veľmi nenápadní, neangažovaní, vzorne sa starajúci o svoju rodinu, dbajúci na zvyky a tradície. Zároveň však ľudia neobyčajne flexibilní. Najmladší syn je partizán, starší gardista, dcéra arizátorka. Pri štedrovečernom stole sedia s nacistom, nádejnou nevestou je komunistka. Situácia na fronte je však čoraz neistejšia, je viac a viac zrejmé, že sa blíži chvíľa, keď bude treba jedného z členov rodiny obetovať. Z čoho sa budú spovedať na polnočnej omši?