Premietané online

Inscenácia o vnútornom napätí slovenského bytia, o konflikte medzi tým, či štát tvoria silné idey alebo silní pragmatickí vodcovia.

Autor
Karol Horák
Premiéra
08.06.2015
Web podujatia
snd.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Réžia: Roman Polák
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Hudba: Vladislav Šarišský (ako hosť)
Pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková

Obsadenie:

Pokušiteľ: Ľubomír Paulovič
Ľudovít Štúr: Robert Roth
Jozef Miloslav Hurban: Tomáš Maštalír
Michal Miloslav Hodža: Ľuboš Kostelný
Lajos Kossuth: Ján Koleník
Kornélia Kelnerová-Hodžová: Ingrid Timková
Anička Jurkovičová: Ivana Kuxová
Adela Ostrolúcka: Dominika Kavaschová
Mária Pospíšilová: Dominika Žiaranová (ako hosť)
Bedřich Bloudek: Ján Gallovič
Bernard Janeček: Branislav Bystriansky
František Zach: Štefan Bučko
Klavirista: Vladislav Šarišský (ako hosť)

Realizácia záznamu:

Réžia: Mária Rumanová
Kamera: Mária Rumanová, Radka Šišuláková, Michal Fulier, Jaroslav Mackov
Strih: Maté Csuport
Zvuk: Patrik Pačes
Zvuková postprodukcia: Patrik Pačes
Intercom: Anna Rumanová, Maté Csuport
Produkcia: Anna Rumanová
Pre Činohru SND vyrobila © filmsomnia v roku 2015

Informácie k vysielaniu:

Záznam nevznikal s cieľom verejného šírenia, a preto záznam zvuku nebol vyhotovený kontaktným snímaním ako pri iných live streamoch Slovenského národného divadla. Týmto sa ospravedlňujeme za mierne zníženú kvalitu zvuku.

Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania (20:00 - 22:30), pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Meruôsme roky, revolučný čas (1848 – 1849), ktorý zachvátil Európu. Aj rakúsku monarchiu. Štúr, Hurban i Hodža sa zapojili do revolučného pohybu a organizujú tri bojové výpravy. Sledujeme svojich národných buditeľov v konfrontácii medzi sebou i s Lajosom Kossuthom, vodcom maďarskej revolúcie. A vidíme aj ich rodinný život. Pohľad Adely Ostrolúckej, Márie Pospíšilovej, Aničky Jurkovičovej a Kornélie Kellnerovej Hodžovej na udalosti revolučných rokov, na rodinu a život, ktorý treba žiť aj počas bojových udalostí. Je to pohľad na mužov, ktorí prekročili svoj tieň.

Vidíme dva svety. V tom prvom sa mladí vzdelaní intelektuáli rozhodnú so zbraňou v ruke bojovať za demokraciu a slobodu národa. V tom druhom svete po revolúcii skončia v izolácii, samote, emigrácii a v chorobe. Ako sa dá žiť „normálne“ po tom všetkom? Musí každý mesiáš a jeho nasledovníci zaplatiť tú najvyššiu daň?
Netradičná optika na konflikt niekoľkých ideovo odlišných duchovných a politických koncepcií slovenského romantizmu, ktoré v odlišnej artikulácii trvajú aj dodnes.