Premietané online

Pôvodný slovenský muzikál o výnimočnej osobnosti ruských dejín

Premiéra
14.09.2018
Web podujatia
www.novascena.sk

Námet: Ján Ďurovčík
Hudba: Henrich Leško
Texty piesní: Ján Štrasser
Hudobné naštudovanie a korepetície: Ľubomír Dolný
Choreografia: Ján Ďurovčík
Kostýmy: Lucia Šedivá
Scéna: Marek Hollý
Réžia: Ján Ďurovčík
Asistentka choreografa: Marianna Paulíková

Účinkujú:
Rasputin: Patrik Vyskočil / Dárius Koči
Cárovná: Katarína Hasprová / Miroslava Gális Partlová
Cár: Martin Hudec / Lukáš Pišta
Malý Rasputin / Cárovič: Simon Müller / Max Rosa
Jusupov + Bojar + company: Michal Candrák / Peter Makranský
Služobná + company: Barbora Ďurovčíková / Radka Šutľáková
Dcéra prvá + dieťa z ľudu: Karolína Tkáčová
Dcéra druhá + dieťa z ľudu: Lima Prágerová
Dcéra tretia + company: Martina Dolná
Dcéra štvrtá + company: Romana Dang Van / Lenka Fecková
Patriarcha + company: Roman Müller
company ženy: Lenka Machciníková / Petra Dubayová
Bojar + company: Tomáš Majláth
Bojar + company: Lukáš Pavlásek
Dieťa z ľudu + dcéra: Mária Čubová

Slovenské divadlo tanca
company ženy: Silvia Hudec Beláková, Silvia Jankovová, Adriana Pinková, Mia Majeríková, Ivana Antolová, Radka Petrová, Petra Makranská, Zuzana Náprstková, Natália Cipárová, Martina Chválová, Dominika Vanková, Kamila Ochabová
company muži: Matej Oškera, Henrich Gibala, Filip Cipár, Patrik Koller, Jozef Antálek, Dávid Selecký, Miroslav Martinovič, Zarrella Raffaele, Denis Zvara, Matúš Pomikal, Peter Mihálik, Miroslav Figura

Pôvodný slovenský muzikál zachytáva dramatické momenty zo života najpodivuhodnejšieho muža ruských dejín, ktoré zmenili beh sveta. Do osudu Ruska začal Rasputin významným spôsobom zasahovať v roku 1905, krátko po tom, čo prišiel do Petrohradu zo zapadnutej sibírskej dediny. Miesto, ktoré zaujal pri cárskom dvore, potvrdzuje, ako jedna jediná osobnosť môže v dejinách zohrať zásadnú úlohu. Dodnes nie je známe, čím presne Rasputin očaril alebo skôr uriekol cárovnú Alexandru Fiodorovnu, v každom prípade však vďaka nemu zostal nažive ťažko chorý cárovič Alexej. Rodina cára Mikuláša II. sa tak ocitla pod vplyvom tohto záhadného, nevzdelaného, ale svojím spôsobom geniálneho človeka zvrátených mravov a nízkeho pôvodu. Mal šťastie a neuveriteľný herecký talent? Ovládal niečo ako alternatívne liečiteľstvo, sugesciu a hypnózu? Na diváka čaká inscenácia mnohých otáznikov, ale aj silného náboja expresivity a tajomstva. Špičkoví muzikáloví tvorcovia v spojení s atraktívnou témou, obsahujúcou konflikt človeka s Bohom a spoločnosťou – konflikt plný mystiky a vášne – sú zárukou výnimočného scénického diela.

Život a osud Rasputina zaujal Jána Ďurovčíka už dávnejšie: „Téma Rasputina je krásna v tom, že nedáva odpoveď. Náš muzikál nie je historickým dokumentom, skôr freskou o pocitoch z jeho príbehu. Pocitoch, ktoré sú tak blízke pocitom, aké práve prežívame… Bol Rasputin svätcom či podvodníkom ? Viedol ho boh či diabol? Kto to vie. Na túto otázku nepoznám odpoveď, tak ako dnes nepoznáme odpovede na mnoho, mnoho otázok… potrebujem chrám čistej mysle, tak ako znejú posledné slová inscenácie … chrám dnes chýba nám.“