Premietané online

Kultové dielo Petra Pišťanka.

Autor
Peter Pišťanek
Premiéra
30.01.2016
Web podujatia
snd.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.

Adaptácia a réžia: Diego de Brea
Dramaturgia: Miriam Kičiňová
Scéna: Diego de Brea
Kostýmy: Katarína Holková

Účinkujú:
Rácz: Milan Ondrík
Donáth: Emil Horváth
Silvia: Petra Vajdová
Lenka: Monika Potokárová
Video Urban: Alexander Bárta
Ďula: Robert Roth
Fredy Špáršvajn: Branislav Bystriansky
Hurensson/Zdravko: Ľubomír Paulovič
Riaditeľ hotela: František Kovár
Edita: Diana Mórová
Eržika Kiššová: Dominika Kavaschová
Kišš: Ivan Vojtek
Ribana: Zuzana Kocúriková
Vedúci reštaurácie: Peter Brajerčík (ako hosť)
Vedúci predajne: Dušan Tarageľ
Bartaloš/Mozoň: Tomáš Magát (ako hosť)

Realizácia záznamu:
Réžia: 
Mária Rumanová
Kamera: Mária Rumanová, Radka Šišuláková, Michal Fulier, Jaroslav Mackov
Strih: Maté Csuport
Zvuk: Patrik Pačes
Zvuková postprodukcia: Patrik Pačes
Intercom: Anna Rumanová, Maté Csuport
Produkcia: Anna Rumanová
Pre Činohru SND vyrobila © filmsomnia 2015

Informácie k vysielaniu:

Záznam nevznikal s cieľom verejného šírenia, a preto záznam zvuku nebol vyhotovený kontaktným snímaním ako pri iných live streamoch Slovenského národného divadla. Týmto sa ospravedlňujeme za mierne zníženú kvalitu zvuku.

Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania (20:00 - 21:50), pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Absurdný, groteskný, ale aj krutý príbeh o obyčajnom kuričovi Ráczovi, dedinskom prostáčikovi so zdravým sedliackym rozumom a s veľkou túžbou po peniazoch a láske, ktorý sa vo veľkomeste prepracuje z pozície kuriča hotela na jeho riaditeľa.

Knižný debut Petra Pišťanka Rivers of Babylon (1991) sa za dve desaťročia stal kultovým dielom. Absurdný, groteskný, ale aj krutý príbeh o obyčajnom kuričovi Ráczovi je modernou paródiou rozprávky, mystifikujúcim i ironickým svedectvom, najmä však krivým zrkadlom myslenia a pomerov porevolučnej spoločnosti 90. rokov. Dedinský prostáčik Rácz so zdravým sedliackym rozumom a s veľkou túžbou po peniazoch a láske sa sériou náhod, nehôd i zhodou okolností prepracuje vo veľkomeste z pozície kuriča hotela Ambassador na jeho riaditeľa. Získa vplyv nad celým mikrosvetom kšeftárov, pochybných obchodníkov, taxikárov, zlodejov, prostitútok, vekslákov aj bývalých eštebákov. A tak si vybuduje svoje teritórium, svoj monopol, ktorý raz ovládne aj politické štruktúry. Peter Pišťanek nám zanechal román, ktorý veľmi jednoducho, priamo, s nadhľadom a humorom, občas aj eroticky hovorí o konci národného mýtu o dobrých, láskavých, milých, cnostných, nepodplatiteľných, bezúhonných a spravodlivých patriarchoch. Rivers of Babylon je text jemný i brutálny, nabitý surovosťou, znepokojujúci i vzrušujúci zároveň, text, ktorý unesie čitateľa do veľkého apokalyptického smútku. Text zmyselný, provokatívny a aktuálny. Román o perverzných časoch, v ktorých žijeme.

Diego de Brea získal cenu Dosky 2016 v kategórii Najlepšia réžia sezóny 2015/2016.

Predstavenie obsahuje expresívne výrazy.