Premietané online

Opereta v dvoch dejstvách v slovenskom jazyku.

Autor
Ján Móry
Premiéra
13.12.2019
Web podujatia
www.stateopera.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Hudobné naštudovanie:      Ján Procházka
Dirigent:                                  Ján Procházka
Réžia:                                      Tomáš Pilař
Zbormajsterka:                      Iveta Popovičová
Choreografia:                         Zuzana Andelová
Scéna:                                     Aleš Valášek
Kostýmy:                                 Aleš Valášek
Texty piesní:                           Oldřich Nový
Slovenské texty piesní:         Marek Kundlák
České libreto:                         Hans Tschirmer ( Ján Móry)
Slovenské libreto:                  Marek Kundlák
Úprava textov:                        Alžbeta Lukáčová
Dramaturgia:                           Alžbeta Lukáčová

Obsadenie:

Cherry: Katarína Procházková
Douglas: Dušan Šimo
Bob: Peter Račko
Fleurette: Oľga Bezačinská
Evelyne: Michaela Kušteková
Majoulet: Martin Popovič
Patrizia: Oľga Hromadová
Morphy: Radoslav Kuric
Rosalie: Alena Hodálová
Flaubert: Ján Haruštiak
Beautrac: Daria Bukhman
Reverend: Igor Kúchen
Hophouse: Anton Kožák
Miss. Cowvless: Anna Martinelliová
Miss. Dunning:  Darina Kunková
Butler: Ján Haruštiak
Sluha: Dušan Kubíny

Spoluúčinkuje  zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

Informácie k vysielaniu:

Predstavenie vysielame v rámci celého sveta.
Záznam bol natočený v roku 2019.

Hudobná tvorba banskobystrického skladateľa a hoteliéra Jána Móryho je v súčasnosti neprávom zabudnutá. V čase jeho vrcholného pôsobenia (30. a 40. roky 20. storočia) boli pritom jeho diela uvádzané v celom Československu. Po 2. svetovej vojne (aj vďaka perzekúciám počas komunizmu) však jeho dielo upadlo do nemilosti. Móry pritom vytvoril vynikajúce opusy, a to predovšetkým na poli operetnej produkcie. K jeho najvydarenejším dielam patrí opereta Slečna vdova, ktorá sa uvádzala aj pod názvami Jeho tri vdovy, Douglas a jeho ženy či Die verte von rechts. Móry bol osobným založením lyrik, preferoval príjemné melodické línie, pričom v harmónii uplatňoval nielen klasické, ale aj modernejšie, bohatšie štruktúry. Nimi v súlade s inštrumentáciou dosahoval plnšiu farebnosť. Možno povedať, že jeho hudobnodramatické diela nesú vplyvy lehárovskej melodiky a kálmánovskej inštrumentácie, no v celkovom vyznení je jeho kompozičný jazyk s farebnou náladovosťou a uplatňovaním klasických valčíkových i módnych rytmov osobitý a typicky móryovský.

Zaujímavosťou je, že k operete Slečna vdova vytvoril texty piesní mimoriadne známy a obdivovaný herec a režisér prvorepublikových filmov Oldřich Nový. Ten účinkoval i pri premiére diela v Zemskom divadle v Brne v roku 1935. Na Slovensku bola táto opereta uvedená len raz, v Bratislave v roku 1940. Štátna opera sa rekonštrukciou tohto diela v hudobnom naštudovaní Jána Procházku a v réžii Tomáša Pilařa historicky po prvýkrát hlási k hudobnému odkazu svojho rodáka Jána Móryho.