Premietané online

Tanečná komédia

Autor
Juraj Nvota
Premiéra
01.12.2014
Web podujatia
www.sluk.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Námet a scenár: Juraj Hamar
Réžia: Juraj Nvota
Choreografia: Stanislav Marišler, Ján Blaho
Hudba: Stanislav Palúch
Kostýmy: Katarína Holková
Scéna: Marek Hollý
Grafický dizajn: Ďuro Balogh
Projekcia: Ján Šicko
Foto: Ctibor Bachratý

Výroba záznamu: 2020

Účinkujú:

Tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina SĽUK-u

Informácie k vysielaniu:

Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania, pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Tanečná komédia Slovenské Vianoce je už tradičným opusom SĽUK-u. Autorský tím sa pri jeho tvorbe inšpiroval najmä slovenským ľudovým divadlom, ktoré predstavuje nenapodobiteľnú syntézu sakrálnych a profánnych tém. Tie našli svoj obraz v betlehemských hrách a tradičných obchôdzkach s ľudovým divadlom tohto obdobia (Chodenie s  hadom, Hra o Herodesovi, Hľadanie nocľahu, Traja králi a ďalšie). Vo všeobecnosti ide najmä o zobrazenie biblických motívov, ktoré súvisia s narodením Ježiša Krista, so zjavením betlehemskej hviezdy a s poklonou troch mudrcov „od východu.“