Premietané online

Romantická opereta v 3 dejstvách v slovenskom jazyku.

Autor
Franz Lehár
Premiéra
09.12.2016
Web podujatia
www.stateopera.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.

Realizačný tím:

Hudobné naštudovanie:  Ján Procházka
Dirigent:  Ján Procházka
Réžia: Jana Andělová Pletichová
Kostýmy: Tomáš Kypta
Scéna: David Bazika
Choreografia: Ján Ševčík
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Text:  Ludwig Herzer a Fritz Lӧhner podľa Viktora Léona
Preklad:  Miro Procházka

Obsadenie:

Princ Su-Čong: Dušan Šimo
Líza: Katarína Procházková
Gustáv von Pottenstein: Csaba Kotlár
Princezná Mi: Oľga Bezačinská
Vrchný eunuch: Radoslav Kuric
Čang: Igor Lacko
Gróg Lichtenfels: Ján Haruštiak
Lora: Darina Benčová
Lichtenfelsov sluha: Juraj Kašša

Spoluúčinkujú
orchester, zbor a balet Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

Informácie k vysielaniu:

Záznam bol natočený v roku 2016.
Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania (19:00 - 21:00), pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Opereta Zem úsmevov patrí k zlatému fondu svojho žánra. Jej kvality sú omnoho vyššie, než bolo v dobe jej vzniku bežné – v tomto zmysle autor Franz Lehár (1870 – 1948) nasadil latku skutočne vysoko, a to už v predchádzajúcich desaťročiach. Skladateľ sa totiž pokúsil povzniesť operetu smerom k serióznemu umeniu bez toho, aby skĺzol k revuálnosti, lacným efektom alebo gýču.

Opereta Zem úsmevov (premiéra v roku 1929) v podobe, aká sa dnes uvádza najčastejšie je prepracovanou verziou staršieho diela Žltá kazajka. Až zmeny v librete i hudobnej forme zabezpečili operete nesmrteľnosť. Nejeden znalec sa o nej vyslovil, že spĺňa viaceré operné kritériá. Popri tom jej však nechýbajú ingrediencie, ktoré opereta má mať: páčivú melodiku, tanečné rytmy, exotiku, virtuózne pôsobiace vokálne i inštrumentálne party, no najmä príbeh o spaľujúcom ľúbostnom cite v rozdielnych kultúrnych prostrediach.