Premietané online

Romantická opereta v 3 dejstvách v slovenskom jazyku

Autor
Franz Lehár
Premiéra
09.12.2016
Web podujatia
www.stateopera.sk

Termíny podujatí

štvrtok
19:00 4 €

Hudobné naštudovanie:  Ján Procházka
Dirigent:  Ján Procházka
Réžia: Jana Andělová Pletichová
Kostýmy: Tomáš Kypta
Scéna: David Bazika
Choreografia: Ján Ševčík
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Text:  Ludwig Herzer a Fritz Lӧhner podľa Viktora Léona
Preklad:  Miro Procházka

Obsadenie:
PRINC SU-ČONG Dušan Šimo
LÍZA Katarína Procházková
GUSTÁV von POTTENSTEIN Csaba Kotlár
PRINCEZNÁ MI Oľga Bezačinská
VRCHNÝ EUNUCH Radoslav Kuric
ČANG Igor Lacko
GRÓF LICHTENFELS Ján Haruštiak
LORA Darina Benčová
LICHTENFELSOV SLUHA Juraj Kašša

Spoluúčinkujú
orchester, zbor a balet Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

Opereta Zem úsmevov patrí k zlatému fondu svojho žánra. Jej kvality sú omnoho vyššie, než bolo v dobe jej vzniku bežné – v tomto zmysle autor Franz Lehár (1870 – 1948) nasadil latku skutočne vysoko, a to už v predchádzajúcich desaťročiach. Skladateľ sa totiž pokúsil povzniesť operetu smerom k serióznemu umeniu bez toho, aby skĺzol k revuálnosti, lacným efektom alebo gýču.

Opereta Zem úsmevov (premiéra v roku 1929) v podobe, aká sa dnes uvádza najčastejšie je prepracovanou verziou staršieho diela Žltá kazajka. Až zmeny v librete i hudobnej forme zabezpečili operete nesmrteľnosť. Nejeden znalec sa o nej vyslovil, že spĺňa viaceré operné kritériá. Popri tom jej však nechýbajú ingrediencie, ktoré opereta má mať: páčivú melodiku, tanečné rytmy, exotiku, virtuózne pôsobiace vokálne i inštrumentálne party, no najmä príbeh o spaľujúcom ľúbostnom cite v rozdielnych kultúrnych prostrediach.