Premietané online

Na dobrodružné zmierenie, čiže na zdravie! Egészégedre!

Autor
Ján Palárik
Premiéra
10.04.2015
Web podujatia
snd.sk
Vysielanie
Pozerať môžete odkiaľkoľvek na svete.
Realizačný tím:

Réžia: Juraj Nvota
Jazyková úprava: Jakub Nvota
Dramaturgia: Darina Abrahámová, Miriam Kičiňová
Scéna: Tomáš Rusín
Kostýmy: Zuzana Štefunková Rusínová
Hudba: Stanislav Palúch
Choreografia: Jaroslav Moravčík
Videoprojekcia: Lukáš Kodoň
Masky: Juraj Steiner

Obsadenie:

Grófka Elisa Hrabovská: Petra Vajdová
Orieška, školský učiteľ: Ján Gallovič
Miluša, jeho dcéra: Jana Kovalčiková
Barón Kostrovický: František Kovár
Ľudovít, jeho syn: Milan Ondrík
Rohoň, zememerač: Dano Heriban*
Capková, grófkina komorná: Jana Oľhová
Suchay, grófkin úradník: Vladimír Obšil
Pišta, husár baróna Kostrovického: Richard Autner
Ženci a žnice: Jana Labajová*, Karin Adzimová*, Jakub Janotík*,  Tomáš Magát*, Dominika Žiaranová*  Peter Ondrejička*, Bronislava Kováčiková*,
Jakub Jablonský*, Petra Gavláková*, László István Béhr*
Spoluúčinkujú: tanečníci LUK.dance
Hudobníci: Ľudová hudba Maroša Mikuša

Informácie k vysielaniu:

Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania, pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Palárik v Zmierení alebo Dobrodružstve pri obžinkoch zvýrazňuje ideály prirodzenosti v protiklade k smiešnej vyumelkovanosti. Skostnatenosť, nadutosť a stereotypy sú smiešne, ale zmena je možná, ak podľahneme čaru harmónie a ústretovej komunikácie. Zmierenie nie je iba podaním si rúk znepriatelených strán, ale aj poznaním, zmierením sa so svojimi vlastnými predsudkami. Dobrodružstvom nie je iba dnes také aktuálne, pikantné skrývanie vlastnej identity pri hrách lásky, ale aj pripustenie možnosti, že všetko sa môže po mnohých „trapasoch“, trápnostiach a trápeniach napokon dobre skončiť. Tak ako príbeh lásky grófky Eržiky a jej komornej Milušky a ich nápadníkov baróna Ľudovíta a zememerača Rohoňa. Na dobrodružné zmierenie, čiže na zdravie! Egészégedre!

LUK.DANCE, s. r. o.
Agentura LUK.dance, s. r. o., pôsobí na umeleckom trhu od roku 2010. Od svojho založenia ponúka divadlám a rôznym umeleckým projektom či reklamným agentúram profesionálnych tanečníkov. Garantuje kvalitu, spoľahlivosť a kompletné zabezpečenie všetkých služieb a činností, ktoré súvisia s organizáciou tanečnej zložky. Tanečníci agentúry LUK.dance, s. r. o., sú prvotriednymi umelcami v tanečnej brandži nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

CIMBALOVÁ ĽUDOVÁ HUDBA MAROŠA MIKUŠA
Kolektív mladých, dobre naladených ľudí, ktorých spája radosť z hudby a láska k slovenskému folklóru. Kolektív vznikol v roku 2006 a odvtedy sa snaží potešiť a baviť divákov v rôznych predstaveniach a na mnohých podujatiach doma i v zahraničí.